Service av ambulans och nybyggnation av akutbilar

Här kommer det mer utförlig text angående Ambulans…