Verksamheten består mestadels av produktion och anpassning till utryckningsfordon men erbjuder flera tjänster.

Alkolås
Dräger alkolås, montering och service

Fordonsinredning
Till din lastbil, buss eller bil

Kommunikationsutrustning
Installation och service av din digitala eller analoga utrustning.

Service på plats
 Installation och service på plats när du inte har möjlighet att komma till oss.

Generell bilelektrisk installation felsökning eller justering
Du kanske har något bilelektriskt bekymmer med ditt fordon eller vill montera något tillbehör. Låt oss ge dig en offert.

Dekor sättning